Scenarioplanning als strategische tool

Hoe ziet de toekomst eruit? Als dat bekend zou zijn, zou ondernemen een stuk minder spannend zijn. Sommige ontwikkelingen zijn redelijk voorspelbaar. Maar tegelijkertijd zijn er grote onzekerheden over de snelheid, aard en impact van veranderingen. Een duidelijk beeld van de ontwikkelingen in de markt, de klantbehoeften en van het concurrentieveld op lange termijn biedt organisaties houvast bij hun strategische planvorming.

Traditionele planningstrajecten bieden vaak onvoldoende inzicht om goede strategische keuzes te kunnen maken. Om een toekomstvisie te formuleren en lange termijn besluiten te onderbouwen, is het onvoldoende om alleen trends te bestuderen. Inzicht in onzekerheden en de kansen en risico’s die deze met zich mee brengen, is minstens zo belangrijk. Want dat wat we wel weten, is niet het moeilijkste om in plannen te verwerken. Juist de zaken waarvan we niet weten hoe het verder gaat, maken ondernemen tot een uitdaging.

Scenarioplanning, het gezamenlijk overdenken van zowel trends als onzekerheden, helpt organisaties om voorbereid te zijn op wat komen gaat. Scenario’s zijn plausibele en toch verrassende verhalen over hoe de toekomst er mogelijk uit kan zien. Aan de hand van scenariodenken leren organisaties omgaan met de complexiteit en onvoorspelbaarheid van de markt. Tegelijkertijd wordt er ruimte gecreëerd voor het signaleren van nieuwe ontwikkelingen en innovaties. De uitdaging is niet om vast te stellen welke van de scenario’s het meest waarschijnlijk is, maar om samen strategische opties in kaart te brengen. Alleen dan wordt de noodzaak overgebracht te anticiperen op de gesignaleerde ontwikkelingen.

Een selectie van onze publicaties over scenariodenken:

Geïnitieerd door:
Mogelijk gemaakt door:

© 2012 | Sociaal Wonen 2030 | Franz Lisztplantsoen 200 | 3533 JG Utrecht | E-mail: info@sociaalwonen2030.nl | Tel: +31 (0)30 8887927