De toekomst van sociale huisvesting is onzeker

SociaalWonen2030 Scenario's

De woningmarkt staat volop in de publieke aandacht. De markt is onzeker en turbulent. Een voorheen stabiele sector bevindt zich nu midden in een ‘perfect storm’. Alles lijkt stilt te staan. Iedereen lijkt in afwachting.  Maar in afwachting van wat? En als er beweging komt, waar is dat dan? In welke richting? En wie kan de boel in beweging zetten? Bent u dat?

Vastgoed wordt gekenmerkt door een lange investeringshorizon, waardoor het erg belangrijk is om nu al na te denken over de toekomstige beleidsvraagstukken. Welke samenstelling van de portefeuille is gewenst, waarin dient wel en waarin dient juist niet te worden geïnvesteerd en hoe kan dit worden gerealiseerd?  Hoe positioneren wij ons in het verschuivende landschap? Wat is onze identiteit en wat verwachten klanten van ons op de lange termijn?

Diverse partijen uit de Nederlandse woningmarkt verkenden samen de toekomst en ontwikkelden vier aansprekende scenario’s over hoe wonen en sociale voorzieningen in Nederland op de lange termijn. De scenario’s Kelder, Overloop, Lounge en Woonkeuken helpen om op een nieuwe manier naar de markt, de sector, de toekomst en onszelf te kijken. Niet met als belangrijkste doel om de toekomst beter te voorspellen, maar om er beter op voorbereid te zijn. Zo kunnen de scenario’s worden ingezet voor strategie- en beleidsvorming, voor het onderbouwen van investeringsbeslissingen, voor sociale- en diensten innovatie of voor product- en conceptontwikkeling.

Initiatiefnemers Philip J. Idenburg en Mark Schweitzer nemen u mee in ons werk van de afgelopen maanden in het boek Sociaal Wonen 2030: het speelveld, de trends, de toekomstbeelden en de benodigde acties om te komen tot Sociaal Leven 2030. Bestellen?

Huidige strategische modellen bieden onvoldoende basis
Alle betrokken partijen, van huurder tot aanbieder en van leverancier tot andere partijen in het publieke domein merken de effecten van de huidige veranderingen. Sector-breed staan bedrijfsvoeringvraagstukken nadrukkelijk op de agenda. Maar in een complexe en turbulente omgeving bieden traditionele strategische modellen vaak onvoldoende basis voor het ontwikkelen van gedegen strategische besluitvorming en investeringsplannen voor de middellange en lange termijn.

Scenarioplanning helpt organisaties met gedegen strategiebepaling
De toekomst is onzeker en niet te voorspellen, maar middels scenarioplanning kunnen we de toekomst verkennen en een framework ontwikkelen dat wel een basis biedt voor gedegen strategiebepaling.

Een congres en een boek en dan? 
Het verkennen van trends en het maken van scenario’s is nooit het doel geweest van Sociaal Wonen 2030. Na het congres op 27 maart begint het eigenlijk pas. Met behulp van de vier scenario’s, relevante, plausibele en verrassende toekomstbeelden, kunnen de diverse partijen in de woningmarkt zich gaan voorbereiden op de toekomst die komen gaat. Alle kennis is beschikbaar en input voor strategievorming, innovatie en risicomanagement. Spelers in de sociale woningmarkt kunnen een vertaling maken naar beleid voor morgen. Niemand hoeft na 27 maart te wachten met actie tot de scenario’s zich hebben gemanifesteerd. BeBright en Finance Ideas werken graag met u aan ‘Sociaal Leven in 2030’.

coversw2030

Bestel het boek hier

Persbericht  (Nederlands)

Summary (English)

Congrespresentaties

 

Meer BeBright scenariodenken:
Diagnose 2025
Winkelen 2025
Audio: De toekomst op de agenda

Geïnitieerd door:
Mogelijk gemaakt door:

© 2012 | Sociaal Wonen 2030 | Franz Lisztplantsoen 200 | 3533 JG Utrecht | E-mail: info@sociaalwonen2030.nl | Tel: +31 (0)30 8887927